NY FILMER som viser reguleringsplanene for E6 Ulsberg til Skjerdingsstad.
Informasjonsfilm
Trondheimsveien har laget en informasjonsfilm som viser planlagt utbygging med traséer, standard og finansiering.