Kontakt: Nasjonalparken næringshage Tel 99 63 45 45 eller mail: ragnhild@nasjonalparkhagen.no