Ulykkesstatistikk
Dystre, men tydelige tall for Oppdal, Rennebu og Midtre-Gauldal
Kilde: SVV

Tabellen viser drepte og skadde i forhold til innbyggertall. Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu ligger dessverre i feil ende her. En annen statistikk gjengitt i Dagbladet, er det i tidsrommet 2003 - 2007 hele 134 personer som er blitt drept eller hardt skadd på E6 mellom Trondheim - Oppdal.
Dette er et tydelig signal om at noe må gjøres!

Last ned statistikken nedenfor:
Årsdøgntrafikk
Lokaltrafikk fører til store variasjoner i ÅDT rundt tettstedene. Tallene må derfor betraktes som omtrentlig trafikkmengde på strekningene som er beskrevet. Tall fra SVV - 2007.

E6
Berkåk - Ulsberg : ÅDT 4440
Ulsberg - Fagerhaug : ÅDT 2740
Oppdal sentrum (E6/RV70): ÅDT 7980
Oppdal sentrum - sør : ÅDT 3400
Oppdal - Driva : ÅDT 2130
Driva - Hjerkinn : ÅDT 1750
Berkåk sentrum : ÅDT 4660
Berkåk - Garli : ÅDT 4180
Støren : ÅDT 5100
Nord for Støren : ÅDT 7250

RV3
Innset sentrum : ÅDT 2450
Sør for Innset/Innsetlia : ÅDT 1820