Planarbeid

Her informeres det om plan- og reguleringsarbeid i samarbeidskommunene og i Statens Vegvesen.