Rennebu kommune

Å toppe statistikker kan være gjevt og ettertraktet, men Rennebu topper ei liste vi helst hadde sett vi lå langt nede på, nemlig; flest skadde og drepte i trafikken pr. innbygger i Sør-Trøndelag.
Vi ikke bare topper, men vi ligger langt over neste kommune som er Snillfjord med sin elendige RV 714 og all tungtransporten fra Hitra og Frøya.

Når en tenker etter er jo årsaken ganske innlysende. Nesten all trafikk som går på langs gjennom landet går gjennom Rennebu, og særlig er strekningen mellom Ulsberg og Berkåk ekstremt belastet.
Alle riks- og stamveistrekningene i Rennebu, Rv 3, Rv 700 og E 6, har meget lav standard, da bortsett fra nystrekningen av Rv 3 på Ulsberg som ble åpnet høsten 2006.

Nå er tiden mer enn moden for å gjøre tiltak som sparer menneskeliv, lidelser og penger.
Landet vårt har råd til bedre infrastruktur, samtidig som dette kanskje er den beste fremtidsinvestering vi kan gjøre.

Oppdal, Midtre-Gauldal og Rennebu kommuner ved ordførerene tar nå initiativ til å fronte våre veikrav i et felles fremstøt overfor Regjering og Storting. En kan si det er det gamle samarbeidet oss tre imellom, men i litt ny form.
Hver kommune har sine egne samferdselsutfordringer, men for alle er stamveier, jernbane og infrastruktur fellesnevner.