Samferdselsutvalg for Oppdal - Rennebu - Midtre-Gauldal - Melhus

Samferdselsutvalget for Oppdal, Rennebu, Midtre-Gauldal og Melhus(Bygg Vei), består av ordførerne: Kirst Welander, Ola Øie (leder), Sivert Moen og Gunnar Krogstad. Rådgiver for utvalget er Trond Jære.

God infrastruktur er viktig for bosetting og næringsliv, men standarden på våre sterkt trafikkerte veier er kritisk dårlig. Det skjer alt for mange ulykker i våre kommuner, og vårt mål er derfor at vi gjennom dette samarbeidet skal fremskynde utbedring av trafikkfarlige strekninger. Vårt mål er å redusere antallet alvorlige ulykker, og bedre fremkommeligheten for næringsliv og persontransport. Standarden skal heves til (minimum) vegnormalene i henhold til prognoserte trafikkmengder. Utvalget skal også jobbe opp mot NSB og jernbaneverket for å sikre et godt togtilbud for innbyggerne. Fra 2009 ble fokuset på utbedring av E6 fra Skjerdingstad i Melhus til Ulsberg i Rennebu forsterket og formalisert i et samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune under navnet "Trondheimsveien".
Sør-Trøndelag fylkeskommune leder styringsgruppa i prosjekt "Trondheimsveien"og stiller med administrative ressurser.
"Bygg vei" er initiativtaker og en viktig drivkraft i prosjekt "Trondheimsveien"

Vi jobber sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune for felles sak:
God infrastruktur i Oppdal, Rennebu, Midtre-Gauldal og Melhus.