Sammen er vi sterke

Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus fortsetter samferdselssamarbeidet, "bygg-vei" ogordførerne er representanter.

Mandat:

Være et felles talerør fra kommunene, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal opp mot "E6-Trondheimsveien" og passe på at arbeidet med utbyggingsprosjektet, E6 fra Skjerdingstad til Ulsberg har framdrift, samt supplere arbeidet med god forankring opp mot regjering og Storting. Målet er at utbyggingspakka "Skjerdingstad - Ulsberg" startes opp og gjennomføres minst på det nivå som ligger i utbyggings- og finansieringssøknaden. Utvalget samarbeider med fylkeskommunen når dette er naturlig.

Videre skal samarbeidet ha fokus

opp mot jernbaneverket, NSB, fylkeskommune og jernbaneforum med mål om aktuelle tiltak på infrastruktur og rutetilbud på.

Utvalget kan prioritere andre tiltak innen infrastruktur- og næringsarbeid når det er naturlig og enighet med samarbeid.

Organisering:

Styringsgruppe som består av ordførerne i Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal. Gruppa velger selv leder som for tiden er Ola Røtvei. Trond Jære er rådgiver og sekretær for gruppa.

Ta gjerne kontakt om du har innspill til oss!

 Sammen er vi sterke" - med ordførerne i Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus samlet sammen med rådgiveren for samarbeidet i møte på Melhus 28. april.