Samarbeidsforumet konstituert

Bygg vei har konstituert seg etter valget og samarbeidsforumet består nå av,
  • Gunnar Krogstad, Melhus
  • Sivert Moen, Midtre Gauldal
  • Ola Øie, Rennebu
  • Kirsti Welander, Oppdal
Ola Øie ble utnevnt som leder for utvalget og Trond Jære fortsetter som rådgiver og sekretær. Det var stor enstemmighet om at samarbeid på tvers av kommunegrensene er viktig for å oppnå resultater. Det første året vil E6-utbygging og Togtilbud være to prioriterte saker.