Samarbeidet i Bygg Vei fortsetter

Samarbeidet i Bygg Vei fortsetter
Ordførerne i Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus fortsetter samferdselssamarbeidet også i 2015. Prosessene med forestående E6-utbygging vil fortsatt være den overeordnede saken for samarbeidet. I tillegg til fokus på at reguleringsarbeidet går etter fastsatt framdriftsplan vil også utvalget være en pådriver for at de to finansieringssøknadene blir sett i sammenheng og fremmet for departement og Storting uten unødvendig forsinkelse.
Bygg vei setter også dagsorden på hvordan lokalt næringsliv kan forberedes på de store muligheter og ringvirkninger som den store utbyggingen kan gi. Næringshager og næringsforeninger er sentrale i dette arbeidet.
Jernbane og bedring av togtilbud sørover fra Trondheim til Oppdal er det tredje fokusområde og her samarbeides det med jernbaneforum og Sør-Trøndelag fylkeskommune.