Reguleringsarbeid på strekningen E6, Skjerdingstad-Ulberg er i full gang

Reguleringsarbeid på strekningen E6, Skjerdingstad-Ulberg er i full gang
Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet og informasjonsmøter er avholdt for de siste strekningene.
For oppdatert informasjon og kontaktinformasjon vises til: