Muligheter for lokalt næringsliv

Informasjonsmøte om muligheter for lokalt næringsliv i forbindelse med utbygging av ny E6, Ulsberg - Skjerdingstad.
Møtet samlet ca 35 deltagere fra lokalt næringsliv og andre interesserte fra Oppdal og Rennebu. Tilsvarende informasjonsmøte er også gjennomført for Melhus og Midtre Gauldal. Rådgiver for samarbeidet (bygg vei), Trond Jære innledet om hvordan samarbeidet mellom de fire kommunene skjer og om bakgrunnen for engasjementet. Prosjektleder i Statens Vegvesen, Lars Bjørgård (bildet) orienterte om status for arbeidet, prosess og anbefalinger til lokalt næringsliv. BL entreprenør delte erfaringer fra andre veiprosjekter før Ragnhild Plassen Vik fra Nasjonalparken næringshage informerte om leverandørnettverk og hvordan lokalt næringsliv kan gjøres synlig.
Presentasjonene fra møtet ligger under.