Informasjonsmøte om E6-utbygginga på Støren 29. mai

Politikere, næringsliv og andre interesserte var samlet til et informasjonsmøte om den forestående utbygginga av ny E6 fra Skjerdingstad til Ulsberg. Det var leder i den interkommunale samferdselsgruppa (bygg vei), Ola Røtvei (bildet t.h.) som ledet møtet. Samferdselspolitiker Torhild Aarbergsbotten (bildet t.v.) innledet og snakket om det nye veiselskapet som er tenkt skal håndtere utbygginga på ca 16 mrd. I tillegg ble det understreket viktigheten av samarbeid mellom kommuner, fylkeskommunen og vegvesenet. Tina Selbæk fra Nasjonalparken næringshage (bildet i midten) snakket om hvilke store muligheter et slikt utbyggingsprosjekt kan gi for næringslivet og formidlet erfaringer fra tilsvarende utbygginger i landet. Til slutt orienterte fylkeskommunen om selve utbyggingssøknaden og supplerende behandling som skal skje i kommunene.

Nedenfor kan du laste ned presentasjonene som ble brukt i møtet!