I statsbudsjettet

Gode nyheter i forslag til statsbudsjett! Midler til oppstart av første etappe på E6-ubyggingen!
Etterlengtede midler ser nå ut til å bli prioritert. Vi er spesielt glade for at dette beskrives som første etappe av en sammenhengende utbygging av E6 mellom Ulsberg og Melhus. Også forventede midler til fullføring av E6 i Oppdal er med. Utdrag fra forslag til stasbudsjett fra Samferdselsdepartementets sider:

E6
I budsjettforslaget er det prioritert midler til å videreføre prosjektet E6 Oppdal sentrum. Anleggsarbeidet tok til i september 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i august 2015.
100 millioner kroner er foreslått til E6 Vindåsliene - Korporalsbrua i Midtre Gauldal kommune: Prosjektet er første etappe i en delvis bompengefinansiert utbygging av E6 mellom Ulsberg og Melhus. Det foreligger godkjent rfeguleringsplan for strekningen, men arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) gjenstår. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene - Korporalsbrua så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer.